top of page

טיפול פרטני

.טיפול שמטרתו לסייע למטופל להתמודד עם קשיים, לשפר את הרגשתו ואת תפקודו היומיומי
בדרך כלל מדובר על מפגש שבועי. ישנן הגדרות רבות למושג טיפול פרטני או טיפול פסיכולוגי, כולם מבוססות על קיום של קשר אישי בין מטפל למטופל ועל ההנחה היסודית שחלק מקשייו של המטופל אינם מודעים, במסגרת הטיפול המטופל משתף את המטפל באופן חופשי בחויות, מחשבות ורגשות והמטפל המיומן שלמד שנים רבות כיצד לקרוא בין המילים, מקשיב, משקף ומפרש

bottom of page