top of page

טיפולים קבוצתיים

:במכון גרין מתקיימות כרגע הקבוצות הטיפוליות הבאות

?מה הוא בעצם טיפול בקבוצה

.טיפול קבוצתי הוא טיפול פרטני בתוך וכחלק מקבוצה

הטיפול הקבוצתי נשען על שני יסודות

האחד, שכולנו ריקמה אנושית אחת חיה (לחיה עוד נחזור). שבני האדם הם יצורים חברתיים וקבוצתיים. לא משנה איך כל אחת ואחד חי את חייו, הוא נתקל בבני האדם האחרים, בכל מקום. עובדה זו מייצרת את האתגר הקשה ביותר בחייו של כל בן אדם, ההתמודדות עם בני האדם האחרים

.השני, כולנו מדברים. כל הזמן מדברים

 

.קשים מאוד בני האדם האחרים בכל מקום, ואי אפשר בלעדיהם

.קשים מאוד הדיבורים ואי אפשר בלעדיהם

.ריקמה חיה - היא כל מה שמשתנה כל הזמן

 

.קבוצה פועלת עם הלוגיקה של זרם חלופי

כל הזמן משתנה. אצל כולם יחד וכתוצאה, אצל כל אחד ואחת לחוד

.כל הזמן

.ולהפך, כל הזמן משתנה אצל כל אחת ואחד, וכתוצאה אצל כל האחרים

 

?למי מתאים

.ראשית, למי שנתקל בטקסט הזה, התחיל לקרוא והגיע עד לכאן

שנית, למי שיודע להכות בסלע המפגש האנושי ולהפיק ממנו מים. במילים אחרות, כל מי שמכיר בערך המפגש עם בני האדם האחרים ויודע להפיק ממנו את האנושי ביותר, כלומר, מכיר בהוויתו כחלק מקבוצת בני האדם

שלישית, זו חוויה טבעית, שבתחילת חיינו היתה נחלת כולנו. בתוך המשפחה כאחים, בגנים ובבתי הספר. לכן, טיפול קבוצתי נוגע בטבעי ביותר. סביר להניח שבעבר היתה התנגשות מכאיבה מדי בזמן שהריקמה האנושית החיה זזה. לכן, מי שמוצא את עצמו, בחייו הבוגרים, מתקשה להקיף עצמו בעטיפה אנושית, או מי שמעדיף ריחוק חברתי על פני החוויה הטבעית, מתאים לטיפול קבוצתי

bottom of page