top of page

?מה זה בכלל טיפול

זה מפגש ממשי בין שני אנשים, בעמדות מאוד ברורות, מטפל ומטופל, שנפגשו כדי לדבר, בשיח בעל כלל אחד: באסוציאציות חופשיות

 

ב 1900 פרויד פרסם את "פשר החלומות" והביא לעולם את המהפכה הפסיכואנליטית. החל מאז, הטיפול

הנפשי העיקרי בכל העולם המערבי, הוא מה שקיבל בתרבות את השם 'טיפול'. טיפול הוא ריפוי הנפשי באמצעות דיבור, שיחה, בין שני אנשים, אחד בתפקיד המטפל ואחד בתפקיד המטופל. המטפל אמון של אופני הקשבה ו"קריאה" של הדיבור של המטופל והשימוש שלו בשפה באופן שהוא יודע לזהות את הלא מודע, את מה שנאמר בלי להיאמר, את דפוסי המחשבה והפעולה האוטומטים הקובעים למטופל את חייו

המטפל אמון על אופני הפענוח והמשמעויות בתוך הדיבור של המטופל ואמון על ההתערבויות המתאימות בכל מקרה ומקרה

.פרויד קבע כלל/תנאי אחד לאופן הדיבור, המטופל מוזמן לדיבור המאופיין באסוציאציות חופשיות

 

בטיפול, המטפל והמטופל נפגשים בפרטיות מוחלטת, תחת אתיקה מחמירה של סודיות בכל הנוגע לדברים שנאמרו ונעשו בתוך החדר

 

התנאים בו מתקיים המפגש בין המטופל למטפל, מייצרים, מטבע הדברים, מרחב בו נוצר קשר עמוק של אמון מסוג ייחודי, כזה שלא ניתן להשיג באף תנאי מפגש אחרים

 

?מתי לפנות לטיפול

 

ראשית כשאדם סובל משמעותית, לעיתים עד כדי בלתי נסבל 

בדרך כלל אדם פונה לטיפול בשעת מצוקה, מועקה, משבר, חרדה... לעיתים קרובות סמוך לתחילת הטיפול, המצוקה, מועקה, משבר, חרדה... נרגעות. רוב הטיפולים מתחילים במצוקה, מועקה, משבר, חרדה, דיכאון.... אך במקרים רבים העניין שהיה הסיבה לפניה מתגלה כטריגר להתחלת טיפול

 

:במקרים אלה כדאי לפנות לטיפול

.בשעת מועקה או כשאדם מרגיש תקוע

    כאשר הוא מכיר בכך שמה שקורה לו, הוא חזק ומעבר להבנתו ותבונתו. כאשר אדם מכיר בכך שרק התנסות  ממשית במפגש אנושי ממשי, עם אדם אחר ממשי, שרק מפגש מהסוג הזה יכול לחולל שינוי. כאשר הבנה והחלטות מודעות, לא עושות הבדל

.אם פתאום יש קשיי תפקוד משמעותיים

כאשר מה שעבד בעבר ביחסים עם אנשים קרובים ומשמעותיים, לא עובד יותר

כאשר תקופות של מעברים והסתגלות לשינויים באורחות החיים מביאים איתם מצב רגשי ירוד או סוער או כל תופעה חריגה או קיצונית

 

?למי אנחנו יכולים לעזור

 

לכל מי שמגיע. ומכיר, או מקבל על עצמו להכיר בכך שרק התנסות ממשית במפגש אנושי ממשי, עם אדם אחר ממשי, שכל תשוקתו וכולו נתונים להמשיך לדבר, כשהוא יודע איך לקרוא ומה לעשות עם הדיבור הזה

למי שמגיע ומכיר, או מקבל על עצמו להכיר בכך שרק מפגש מהסוג הזה יכול לחולל ריפוי ושינוי

למי שיבוא לדבר. למי שמאמין, ומי שלא מאמין, בדיבור

.למי שמוכן לשלם את המחירים הכרוכים בכך

bottom of page