top of page

שלושה ימי עבודה עם סוסנה הולר / בזום 

מקרים מהקליניקה 

3.10.2021 / 2.1.2022 / 22.5.2022

 

 

ימי ראשון 10:00 עד 14:30

ארבעה מקרים בזה אחר זה

המקרים יכתבו בהקפדה על אנונימיות וישלחו בכתב ומראש לנרשמים

הזמן העומד לרשותנו יוקדש במלואו להתייחסויות של סוסנה הולר למקרה ולדיון

סדר יום

10:00-11:00 מקרה 1

11:00-12:00 מקרה 2

12:00-12:30 חצי שעה הפסקה

12:30-13:30 מקרה 3

13:30-14:30 מקרה 4

עלות למפגש אחד - 300₪ / לשני מפגשים- 500₪ / לשלושה מפגשים- 600₪

 

 

0523919839 -המעוניינים להביא מקרה, נא לפנות לטל מלמד בווטצאפ

המקרים ישלחו לסוסנה הולר 3 שבועות לפני המועד

bottom of page