חפש
תאם פגישה
03-648-0662 03-648-0662

אבחונים

אבחון דידקטי -

כלי מאבחן, מאפיין ומסווג של קשת מיומנויות הלמידה הבסיסיות אצל הנבדק. במהלך האבחון הדידקטי נבחנים כישורי קריאה, כתיבה, זיכרון לטווח קצר וארוך, שפות, מתמטיקה, אנגלית, העתקה, הכתבה ודרכי היבחנות, על פי קריטריונים של משרד החינוך. חלק מלקויות הלמידה המתגלות באבחון הדידקטי מצריכות הקלות שונות במסגרות החינוכיות. מתן הקלות במבחנים, לפי קביעות משרד החינוך מחולק לשלוש דרגות – דרגה 1, דרגה 2 ודרגה 3. לצורך מתן הקלות בדרגות 1 ו 2 אפשר להסתפק באבחון דידקטי בלבד. המאבחנת מיומנת בעריכת אינטגרציה בין חלקיו השונים של האבחון ובאפשרותה לקבוע על פי תוצאות האבחון, האם המאובחן זכאי להקלות בדרגות אלו. לפי משרד החינוך, זכאות להקלות בדרגה 3 מותנית באבחון פסיכולוגי משלים לאבחון הדידקטי. מאבחנת שתזהה את הצורך בהקלות מסוג זה, תפנה את הנבדק לאחר האבחון הדידקטי להמשך אבחון פסיכולוגי. לאחר מעבר ופענוח כלל הממצאים, והשלמת התמונה הדידקטית השלמה, על המאבחנת להציג דוח סיכום מסקנות והמלצות להמשך, בהתאם לסטנדרטים ולקריטריונים אותם דורש משרד החינוך.
במידה והמאבחנת הדידקטית מוצאת כי תוצאות האבחון לא מזכות את הנבחן בהקלות משום דרגה, עליה לנסח ולנמק מדוע. חל איסור לתת את ההקלות, באם התגלה שאין צורך, גם אם הורה או אדם מהצוות החינוכיי דורשים זאת.
ההקלות הניתנות על ידי המאבחנות הדידקטיות (עם או בלי החלק הפסיכולוגי), נבדקות בוועדה מיוחדת במשרד החינוך, אשר בוחנת את מסקנות והמלצות האבחון בהשוואה לתוצאות המבחנים אשר הועברו במהלך האבחון. במידה ונמצא חוסר התאמה בין הממצאים, האבחון נפסל והמאובחן, יידרש לעבור אותו מחדש. 
את תוצאות האבחון הדידקטי ניתן לקבל תוך מספר ימים מיום האבחון.
המאבחנת הדידקטית במכון גרין – גב' מרגלית חלאבי – היא מן המאבחנות הוותיקות והמנוסות בארץ.

אבחון פסיכולוגי –

הליך הנעשה על ידי כלים אבחונים אובייקטיביים לבחינת המבנה האישיותי ומצבו הנפשי של הנבדק, על מנת להתוות תכנית טיפול או התערבת מתאימה לו. האבחון הפסיכולוגי מסייע בזיהוי בעיות פסיכולוגיות, רגשיות או התנהגותיות אצל הנבדק. בניגוד לאבחון הדידקטי, מהלך ניתוח וניסוח הממצאים הוא מורכב ביותר ואורך זמן רב יותר. הפקת ממצאים, הערכה, ומסקנות מן האבחון הפסיכולוגי מתגבשים על ידי המאבחן הפסיכולוג, על ידי ניתוח מקיף ואינטגרציה של כל חלקי האבחון יחד.
לעיתים, בשל לחץ נפשי ותקופות משבר, מתקשה האדם לעמוד בתנאי אבחון דידקטי (הבוחן כישורי למידה), אך אין להתבלבל ולקבוע כי הדבר מצביע על בעיות קוגניטיביות או לימודיות. לעיתים, מתגלה כי המקור לקושי בלימודים הוא לא אלא ביטוי למצב נפשי אשר מקשה על דרכי היבחנות ויכולת הריכוז. במקרים אלו מומלץ להמשיך באבחון פסיכולוגי  או אף להתחיל בטיפול רגשי.
במקרים בהם יש צורך בהקלות מדרגה 3 (ראה: אבחון דידקטי) ובמבחנים מותאמים, נערכת אינטגרציה בין תוצאות האבחון הדידקטי ותוצאות האבחון הפסיכולוגי. 
לסיכום, האבחון הפסיכולוגי, נועד לאבחן מצב פסיכולוגי ורגשי של נבדק, משמש לצורכי מתן הקלות בדרגה 3 לתלמידים במערכות החינוך, משמש לצורך הערכות פסיכולוגיות מקיפות ולמתן חוות דעת לבית המשפט, לביטוח הלאומי ובמקרים נוספים בהם עולה הצורך בהערכת הפרעה נפשית כזו או אחרת.