חפש
תאם פגישה
03-648-0662 03-648-0662

רשימת פרסומים של ד"ר דוד גרין

 

בעברית- לקט

גרין, ד. (2010) אובדן החינוך הוא גם אובדן החינוך המיני. שיחה בקליניקה של ד"ר דוד גרין עם יורם הרפז - על מיניות חסרת הכוונה. מתוך היסוד המודחק כרך פ"ד, גליון 06. פורסם בהד החינוך יוני 2010.

גרין, ד. (2006) תחום המושב הווירטואלי של המאה ה-21 . פנים- כתב עת לתרבות, חברה וחינוך. 32: 4-13.

גרין, ד. (2004) ייעוץ בגיבוש הזהות המינית בגיל ההתבגרות, בתוך ר.ארהרדוא. וקלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה תל אביב, רמות 181-208.

קופפרברג, ע., וגרין, ד. (2003). לכידות פיגורטיבית בשיח-בעיות ברדיו. אצל ר. בן-שחר וג. טורי (עורכים), העברית שפה חיה , כרך ג (עמ' 263- 286). ת"א: מכון פורטר.

גרין ד. (2003) הביטים התפתחותיים של השימוש בסמים בקרב מתבגרים. בתוך עורכי דין של ילדים. מ. אהרוני.תל אביב: בית הספר למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב.

גרין ד. (2002) מתבגרים בחלל מתרוקן. פנים- כתב עת לתרבות, חברה וחינוך. 19: 93-105.

קופפרברג, ע., וגרין, ד. (2000). חקר החשיבה הנרטיבית של מורים: שיטת מחקר. ספר המאמרים של כנס איל"ה  2000.

שטיין ב; גרין, ד;טרליוק, נ. וליקח ה. (2000) התערבות פסיכולוגית בקהילה שמעבר לים בעקבות פיגוע המוני. בתוך א. קלינגמן, א. רביב וב. שטיין (עורכים) ילדים במצבי חירום ולחץ. משרד החינוך- שפ"י 450-462.

קופפרברג, ע, וגרין, ד. (2001).חקר האני המקצועי באמצעות מיצוב פיגורטיבי: שיטת מחקר איכותית. סקריפט,  2, 165-149.

גרין, ד. (1995) שאלון לבדיקת עמדות אישיות וחברתיות של נוער ישראלי כלפי חשיש ומריחואנה. חברה ורווחה, ט"ו, 225-243.

גרין, ד. (1995) חינוך למניעת השימוש לרעה בסמים- עקרונות ועיקרים בתוך ד. גרין, ד. (עורך) (1995) סמים, עובדות, שאלות, בעיות .תל אביב: הוצ. משרד הבטחון, 313-279

גרין, ד. (עורך) (1995) סמים, עובדות, שאלות, בעיות .תל אביב: הוצ. משרד הבטחון.

גרין ד. (1994) טעם החיים- טעם הסמים. תוכנית חינוכית למניעת השימוש בסמים. הוצ'. גבעת חביבה

גרין, ד. (1993) שימוש וסמים ואלכוהול אצל מתבגרים. ירושלים, הוצ'. מכון סאמיט: 22-40.

גרין, ד. (1992) אוכלוסיות בסיכון גבוה. מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 3: 24-31.

גרין, ד. (1992) תיאוריות פסיכולוגיות על גיל ההתבגרות. תרבות הנוער.הוצ'  יד טבנקין-:23-35.ׂ

גרין, ד. (1990) גיל ההתבגרות בקרב הנוער בקבוץ הדתי ביטאון הקבוץ הדתי: 34-45

גרין, ד. (1986) מומרים בעל כורחם? תופעת הכתות בעולם ובישראל. פסיכולוגיה וייעוץ בחינוך. 19: 113-140.

גרין, ד. (1985)  תופעת השימוש לרעה בסמים, איפיוניה בגיל ההתבגרות ותפקידה של המשפחה בהתמודדות עם הבעיה. בתוך א. זיו הגיל הלא רגיל. תל אביב: פפירוס, 258-304

זיו, א., גוטמן, י. וגרין ד. (1980) השפעת מסגרות חברתיות על התפתחות השיפוט המוסרי בקרב מתבגרים בישראל.  פסיכולוגיה ויעוץ בחינוך 13: 48-56.

 

בלועזית- לקט

 

Kupferberg, I. & Green, D. (2008a). Narrators defend their side of the story metaphorically at troubled narrative junctions. Narrative Inquiry, 18, 258-273.   

Kupferberg, I., Green, D., &Gilat, I. (2008 b.).Adolescents’ figurative expression of emotion when war threatens. In T. Stavans& I. Kupferberg (Eds.), Studies in language and language education: Essays in honor of Elite Olshtain. New Vistas in Education and Society Series (pp. 111-124). Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press.

Kupferberg, I. & Green, D. (2008c.). Figurative clusters and self-construction at critical discourse junctions. Israel Studies in Language and Society, 2, 111-132.

Kupferberg, I. and Green, D. (2005) Troubled Talk - Metaphorical Negotiation in Problem Discourse. Berlin- New York: Mouton de Gruyter. 220 pages.

Green David (2005) Intervención Psicologica durante Desatres Sociales- In 18-7-1994  Atentado a la AMIA-DAIA- Experiencias Traumaticas y sus Efectos Sociales. DAIA 51-84

Green , D. (2004) La Metafora Organizante, Condensacion Figurativa de Narrativos Terapeuticos. Centro de  Investigaciones  Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Autonoma de Mexico. Diciembre.

Kupferberg, I. & Green, D. (2003) Figurative Coherence in Radio Problem-talk. In R. Ben-Shahar& G. Toury (eds.) Hebrew- a Living Language, III Studies on the Language in Its Social and Cultural Contexts (hebrew). Tel Aviv: The Porter Institute for Peotics& Semiotics, Tel Aviv University- HakibbutzHameuchad.

Kupferberg, I., Green, D. &Gilat, I. (2002). Figurative positioning in hotline stories, Narrative Inquiry, 11, 1-26.

Green, D. (2003) Psychological Counseling During the Adolescence Process of Sexual Identity Crystallization (hebrew). In A. Klingman& R. Erhard (eds.) Counseling in Israel. Tel Aviv: Ramot, Tel Aviv Univ. Press.

Kupferberg, I.; Green, D. &Gilat I. (2002) Figurative Positioning in Hotline Stories. Narrative Inquiry, 11,(2),385-410.

Kupferberg, I.; Green, D. &Gilat I. (2002) Figurative Positioning in Hotline Stories. Narrative Inquiry, 11,(2),385-410.

Kupferberg, I. & Green, D. (2001).Exploring the professional self through figurative positioning: A qualitative method.SCRIPT, 2, 49-165. 

Green, D. &Kupferberg, I. (2000) Detailed and Succinct Self-Portraits of Addicts in Broadcast Stories.Discourse Studies, 2,(3) 305-322.

Kupferberg, I. & Green D. (1998) Metaphors Enhance Radio Problem Discussions. Metaphor and Symbol, 13, (2)103-123.

Wolf, Y.; Olenick-Shemesh, D.; Green D.; Adad, M. & Walters, J. (1995)  Personal and Situational Factors in Drug Use as Perceived by Kibbutz Youth. Adolescence (30) 903-930/

Green, D. (1994) Emergencias Sociales. Buenos Aires: Instituto (spanish) Pichon-Riviere, Ediciones Cinco.

Green, D. (1993) Prevencion, Teoria y Practica.  Memorias del Congreso Intercomunitario Judio en America Latina sobre Farmacodependencia y Alcoholismo (spanish) Mexico, D. F.: Retorno International.

Green, D. (1991) Hitos en el Proceso de maduracion de la Juventud Kibutziana (spanish) Dialogo – Zionist World Organization 21 14-21

Green, D. (1990) Instrument for the Measurement of Individual and Societal Attitudes towards Drugs. The International Journal of the Addictions 25:2 141-157

Green D. (1985) Intervencion Psicosocial  en casos de Desastre- Terremoto en la Ciudad de Mexico. Video Instructivo para Psicologos y Psiquiatras- Departamento de Psicologia, Universidad Nacional de Mexico.

Green D. (1991) Evaluation of the Drug Prevention System in the Kibbutz Movement. A paper presented at The Fifth International Congress on Drug Abuse. The Global Village- Research, Policies, Community and Action. Jerusalem, Israel.

Green, D. (1990) Prevencion de Drogas- Aspectos Psico-Educativos para el Desarrollo e Implementacion de Programas Preventivos en el Ambito Escolar (spanish).  Memorias del Seminario Comunitario para la Prvencion de la Farmacodependencia y elAlcoholismo en la Comunidad Judia de Mexico. Asociacion Retorno International. Mexico, D. F.

Green, D. (1990) Prevencion de Drogas- Aspectos Psico-Educativos para el Desarrollo e Implementacion de Programas Preventivos en el Ambito Escolar (spanish).  Memorias del Seminario Comunitario para la Prvencion de la Farmacodependencia y elAlcoholismo en la Comunidad Judia de Mexico. AsociacionRetorno International. Mexico, D. F.

Green, D. (1990) Instrument for the Measurement of Individual and Societal Attitudes towards Drugs. The International Journal of the Addictions 25:2 141-157.

Green, D.  (1987) Prevencion e Intervencion  en Emergencias Sociales- El Desastre de Armero.  Universidad Javeriana, Bogota, Colombia.

Ziv, A; Guttman, J. and Green, D.(1980) Influence of Social Settings on the Development of Moral Judgment.

Guttman, J;  Ziv, A; and Green, D.  (1978) Developmental Trends of the Realistic- relativistical Dimension of Moral Judgment in Adolescence. Psychological Reports, 42: 12791284.

Ziv, A.; Green, D. &Guttman J. (1978) Moral Judgment Differences Between City, Kibbutz and Israeli-Arab Adolescents on the Realistic- Relativistic Dimension. Journal of Cross Cultural Psychology 9 (2) 215-225.

 

עבודות והרצאות בכנסים וימי עיון - לקט

גרין , ד. (2013) "הפסדתי את הרכבת האחרונה"- המטפורה המארגנת של שיח טיפולי. הרצאה בערב עיון בנושא חקר השיח של אנשים בעלי צרכים מיוחדים רפואיים ומנטאליים: הביטים תיאורטיים, קופפרברג ע. המעבדה לחקר הפסיכואנליזה- ביה"ס לרפואה. אוניברסיטת תל אביב. מאי

גרין, ד. (2012)"נפש בריאה בנפש חופשייה, מחומרים ומשטיפת מוח" הרצאה בכנס השנתי של יועצי ההתיישבות העובדת. השירות הפסיכולוגי הייעוצי,  כפר הנוער הדסים.

גרין, ד. (2011) היבטים פסיכולוגיים של התנהלות קבוצות סמכותניות. הרצאה ביום העיון על ההיבטים הפסיכולוגיים והחברתיים בקבוצות הרסניות, המרכז הישראלי לנפגעי כתות. בית ציוני אמריקה, תל אביב. יולי

 גרין, ד.  (2011) המצטרפים לכתות ומשפחותיהם- התהליכים הפסיכולוגיים המאפיינים אנשים בכניסה, בשהות וביציאה מכת. הרצאה ביום עיון כתות או תנועות דתיות חדשות? מכון ון ליר ירושלים . יולי

גרין, ד. (2009) היבטים פסיכולוגיים, תיאורטיים וקליניים של השליטה המנטלית. הרצאה ביום עיון על תופעת הכתות בישראל. המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה. ינואר.

גרין, ד. (2008)  ילדי המסכים. הרצאה בכנוס החמישי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה . האוניברסיטה הפתוחה.

גרין, ד. (2008) חוויות הילדות המוקדמת כבסיס להמשך הגורל האנושי. הרצאה ביום עיון לכבוד השקת הספר על חקר ציורי ילדים "אמא תראי זה אמיתי" מאת מלכה הס וצילה גביש. עמק המעיינות. דצמבר.

גרין, ד. (2008) האינטרנט- תחום המושב הווירטואלי של בני הנוער במאה ה-21 הרצאה בכנס השנתי של מכון נטוויז'ן לחקר האינטרנט, האינטרנט, תחום ללא הגבלה ופיקוח, החוג לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת תל  אביב. פברואר.

גרין, ד. (2007) האימה, השנאה, הייאוש ותקוות השווא, כסביבה פסיכולוגית של הדורות הצעירים, הרצאה בערב עיון לזכרו של ווילי טכורניצקימילדות לבגרות- קשיי הגדילה בחברה הישראלית. בית אנה פרנק, קבוץ סאסא. אוקטובר.

גרין, ד. (2007) היבטים פסיכולוגים של חרטה, סליחה, פיוס ומה שביניהם הרצאה בכנס מרכז האתיקה, יום עיוןתחום הצדק המאחה במרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכים.  משרד המשפטים. ינואר.

גרין , ד. (2007) איך אומרים התאבדות בעברית? הרצאה ביום העיון שיח מתבגרים אובדניים. מכללת לוינסקי מכון שחק. מרץ.

גרין, ד. (2006) הפסיכולוגיה של הפיוס -  מהלכה למעשה. הרצאה ביום העיון הפיוס במרחב הבין תחומי. משרד המפשטים ומכללת שערי משפט. דצמבר.

גרין, ד.  (2006) הקשר הסימביוטי בין אדם ומכונה-תלות פסיכולוגית ופיזיולוגית ברשת. הרצאה בכנס השנתי של מכון נטוויז'ן לחקר האינטרנט, התמכרות לרשת- התמכרות ברשת, החוג לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב. פברואר.

גרין, ד. (2005) בעיות אופייניות בשירות הצבאי, הרצאה ביום עיון של עמותת ער"ן - אגודה ישראלית לעזרה ראשונה נפשית בטלפון איפיונים פסיכולוגים של בוגרים צעירים בישראל. ספריית בית אריאלה, תל אביב. פברואר.

גרין, ד. (2005) האימה, השנאה, הייאוש ותקוות השווא, כסביבה פסיכולוגית של הדורות הצעירים בישראל. הרצאה ביום עיון הנוער בישראל מול מעגלי הטרור וההתנתקות. מכללת לוינסקי, תל אביב.

גרין, ד. (2005) התנהגות מתפרקת: אלכוהול, אלימות, נהיגה פרועה ואתגרי חינוך. הרצאה ביום העיון אודיסיאה בחינוך, מושב מצוקות ואתגרים. כנס תל אביב יפו לחינוך מתקדם. מאי.

גרין, ד. (2005) כשחקר השיח נפגש עם הפסיכולוגיה הקלינית. הרצאה ביום עיון שיח בעת מצוקה:נ קודת מבט רב תחומית. מכללת לוינסקי.

קופפרברג, ע. וגרין ד.(2004). מיצוב פיגורטיבי: גישה לניתוח שיח בעיות. הרצאה בכינוס הבין תחומי הראשון על שיטות מחקר איכותיות. ת"א, מרץ.

גרין, ד. (2003)  משמעות החיים אצל מתבגרים. הרצאה בכנס ארצי מצוקות ואתגרים בגיל ההתבגרות .  השירות הפסיכולוגי הייעוצי. סמינר אפעל.

קופפרברג, ע., וגרין, ד. (2001). שפה פיגורטיבית ותקשורת בין-אישית בשיח בעיות במדיה. הרצאה בסימפוזיון מוזמן "מילים מרפאות: מאפייני שיח תרפויטי בקליניקה, בקו החם ובמדיה" בכינוס ה-16 של סקריפט (האגודה הישראלית לאוריינות), שפיים, יוני.

קופפרברג, ע., וגרין, ד. (2001). גרסאות מפורטות של הסיפור האישי מקלות על תקשורת במדיה. הרצאה בכנס  ה-5 של העברית שפה חיה, מכללת אורנים, פברואר.

Green, D. (2000) New Society- New Human Relations. Key Conference .International Federation of Telephonic Emergency Services.Sevilla, Spain.

Green, D. &Kupferberg I. ( 2000) A Collective Figurative Self-Portrait of Adolescents in a National Stressful Crisis. A paper presented at the American Educational Research Association. New Orleans, U.S.A.

Kupferberg, I.; Green , D. and Gilat I. (2000) Can we Evaluate Stress Through the use of Figurative Language?A paper presented at the 12th World Congress of Applied Linguistics. Tokyo, Japan.

Kupferberg, I., Gilat, I. & Green, D. (2000).Figurative language as a self-portrait of a student community in time of stress. Can we evaluate stress through the use of figurative language? AILA 99, Tokyo, CD-ROM, Disc 3.

Kupferberg, I. & Green, D. (2000).A collective figurative self-portrait of adolescents in a national stressful crisis. A paper presented at AERA Conference (American Educational Research Association), New Orleans, April.

קופפרברג, ע. וגרין, ד. (2000). חקר החשיבה הנרטיבית: שיטת מחקר. הרצאה בכנס איל"ה (האגודה הישראלית לחקר החינוך), אוניברסיטת ת"א, אוקטובר.

Kupferberg, I., Gilat, I. & Green, D. (1999). Figurative language as a self-portrait of a student community in time of stress: Can we evaluate stress through the use of figurative language. A paper presented at The 12th World Congress of Applied Linguistics. Tokyo, August.

Kupferberg, I. and Green, D.(1999)  Metaphors as Icons of Emotions in Personal Stories. A paper presented at the 6th International Cognitive Linguistics Conference (ICLC 99). Stokholm, Sweden.

Kupferberg, I. & Green, D. (1999).Detailed and succinct self-portraits in interpersonal communication. A paper presented at the AAAL Conference  (American Association for Applied Linguistics), Stamford, Connecticut, March.

Kupferberg, I. & Green, D. (1998). Can Therapeutic Discourse and the Media Cohexist? A paper presented at The Second Inter-Universities Conference on Sociolinguistics. Haifa University Israel March.

גרין, ד. (1997) תגובות פסיכולוגיות של בני נוער חילוניים ודתיים לרצח יצחק רבין. עבודה שהוצגה בכנס המדעי ה-26 של הסתדרות הפסיכולוגיים בישראל. "פסיכולוגיה לקראת שנות האלפיים" אוניברסיטת תל אביב.

גרין, ד. (1995) מניעת תופעת הקנאות, גישה פסיכו-חינוכית. עבודה שהוצגה ביום עיון בנושא הרהורים לזכרו של יצחק רבין, הביטים פסיכולוגיים על קנאות, אלימות ושיקום.יוזם ומנחה הכנס. אוניברסיטת בר אילן.

גרין, ד. (1993) התבגרות- אתגר למחנכים. הרצאה בכנס הארצי השני למחנכים ומורים בישראל. משרד החינוך והתרבות. אוניברסיטת תל אביב.

גרין, ד. (1993) איפיונים אישיותיים של בוגרים ישראלים המכורים לאופייטים, אלכוהול, קנאביס, טבק ואוכל. הכנס המדעי ה-24 של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל. אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.

Green, D. (1993) Youth and Drugs in Israel. A paper presented at  the International Adolescent Health Conference. Jerusalem, Israel. 

גרין, ד. (1993) מניעה שניונית- עקרונות ותחזיות הטיפול. עבודה שהוצגה בכנס הארצי הראשון למניעת השימוש בסמים בקרב אוכלוסייה בסיכון גבוה. הרשות למלחמה בסמים תל אביב.

Green, D. (1993) Personality Modalities of Israeli Adults, Addicted to Opiates, Alcohol, Tobacco, Cannabis and Food. A paper presented at the 24th Scientific Congress of the Israeli Psychological Association. Bar Ilan University. Ramat Gan, Israel.

Green, D. (1993) Youth and Drugs in Israel. A paper presented in the International Adolescent Health Conference. Jerusalem, Israel. 

Green D. (1991) Evaluation of the Drug Prevention System in the Kibbutz Movement. A paper presented at The Fifth International Congress on Drug Abuse. The Global Village- Research, Policies, Community and Action. Jerusalem, Israel.

Green, D. (1990) Prevencion de Drogas- Aspectos Psico-Educativos para el Desarrollo e Implementacion de Programas Preventivos en el Ambito Escolar (spanish).  Memorias del Seminario Comunitario para la Prvencion de la Farmacodependencia y elAlcoholismo en la Comunidad Judia de Mexico. Asociacion Retorno. Mexico city, Mexico .

.גרין, ד. (1989) הפרעת דחק-אופורי פוסט טראומטית  "PTED"אצל תרמילאים ישראלים, (Post Traumatic Eustress (Euphoric Stress) Disorder among Excursionists). הרצאה בבית החולים שלוותה. הוד השרון. אוגוסט