top of page

מלאכת הטיפול עם נוער

כשנער או נערה באים לפגוש מטפל, זו חוויה מופלאה עבור שניהם. זו חוויה של קשר מיוחד במינו, בעיקר כי הפרקטיקה הטיפולית נשענת על דיבור ועל הקשבה יחודיים שהופכים את המפגש בין איש צעיר לאיש בוגר לאירוע של גדילה והתפתחות והחכמה והכרה והערכה והכרות עמוקה וחוויה משמעותית ביותר שבמקרים רבים הופכת לאבן דרך משמעותית במסלול חייו של המתבגר

מסלול חייו של אדם נראה אחרת, אם היו לו מפגשים מהסוג הזה בגיל ההתבגרות או לא היו לו מפגשים מהסוג הזה

הטיפול בנוער תלוי בהורים. על פי חוק ההורים, מתוקף היותם אפוטרופסים על הנער עד גיל 18, רשאים לא להסכים לטיפול.  במקרה כזה, לא יתקיים טיפול (בהחרגה למסגרות החינוכיות בהן שוהה הילד)

עובדה זו מצביעה על ההפך, שבטיפול בנוער ההורים הם הגורם המעודד, המאפשר, התומך, היוזם, המתווך. הורים משמעותיים מאוד בטיפול בנוער, משום שהם יכולים לאפשר את הטיפול או לחבל בו

ברוב המקרים, כאשר נער או נערה מגיעים לטיפול מתוך עידוד, תמיכה וליווי הוריים, הטיפול צולח והופך לאחת החוויות המשמעותיות ביותר עבור הנער

 

?כיצד מתנהל טיפול בנוער

טיפול בנוער מתקיים בדיבור. לעיתים עם נוער צעיר משלבים אמצעים מתווכים כמו תנועה, משחק, אמנות וכו'.  נערים ונערות וורבליים לא פחות מאדם מבוגר והטיפול שם דגש ןמעודד את אמצעי הביטויי והתקשורת המילוליים. הטיפול נעשה תוך דיבור מעמיק ומורכב, המותאם לחלוטין לנער והנערה המסויימים

 

?במה שונה טיפול בנוער מטיפול במבוגר

טיפול בנוער שונה מטיפול במבוגר בדיוק במה שנער שונה ממבוגר. כל נער ונערה שמגיעים לטיפול מצוים בתקופת מעבר מהילדות לבגרות, הנפש והזהות בעיצומה של פעולת התגבשות, חוויות החיים מתחילות לקבל מובן ומשמעות, החלטות קטנות בעלות השפעה רחבה, התפר בין הילדות לבגרות מציב בפני המתבגר אתגרים ייחודיים ומכאן שבכל מפגש עם נער ונערה נדרש המטפל לזהות את השלב ההתפתחותי, הרגשי, הקוגניטיבי, הוורבלי, החברתי בו הנער מצוי ובהתאם מתבסס סוג השיח

bottom of page