top of page

טיפול בילדים

המאפיינים בטיפול בילדים: ראשית, הילד לא מגיע מיוזמתו ולא מגיע בכוחות עצמו, הילד שמגיע לטיפול תמיד מלווה במבוגר מוכר ואחראי, בדרך כלל אחד ההורים. שנית, בזמן שהילד נמצא בתוך חדר הטיפולים עם המטפל, ההורה (או המבוגר שליווה אותו) יושב מחוץ לחדר בחדר ההמתנה. שלישית, זה מוביל למפגש בין ההורה לבין המטפל, בדרך כלל לפני הכניסה לטיפול ובתום המפגש הטיפולי. מפגש זה מאתגר הן למטפל והן להורה ועל שניהם מוטלת האחריות לפעול בחכמה ומתוך תיאום ביניהם. לנוכחות ההורה מחוץ לחדר יש השפעה רבה על הילד ועל התהליך הטיפולי.שלישית, הטיפול בילד מתקיים תוך שימוש בעזרים דמיוניים, כגון, משחק, יצירה, תנועה. היכולת הוורבלית של הילד והשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא לא מאפשרים לו עדיין להביא לידי ביטוי את אשר על ליבו באמצעים מילוליים
 

הורים יודעים, רואים ושומעים מתי הילד שלהם מבטא מצוקה כלשהי, גם אם הילד לא אמר וגם אם הם לא יודעים מה קרה ולא מקשרים את מצב רוחו והתנהגותו של הילד לאירוע שהתרחש במציאות. עדיין, הורים יודעים מתי משהו לא תקין. ילדים מתקשים לפרט ולנסח במילים את המורכבות של מה שעובר עליהם אך הם מיומנים לבטא את עצמם באמצעות משחק, תנועה ויצירה, משום שבשלב ההתפתחותי בו הם נמצאים, החלק המפותח ביותר בו הם עושים שימוש על מנת להתנהל בעולם הוא הדמיון.מכיוון שהדיבור, השיחה וההקשבה הם הכלים המרכזיים במפגש הטיפולי עם מבוגרים ומכיוון שילדים מתקשים להשתמש בכלים אלו, אך הם כה מיומנים בכלים דמיוניים על מנת לבטא את אשר על ליבם, והמטפלים בילדים מיומנים בשימוש בכלים אלו על מנת לתקשר עם הילד, להבין אותו ולעשות את ההתערבויות המתאימות. הכלים העיקריים בטיפול בילדים הם משחק, יצירה, תנועה, כמובן בשילוב עם הדרכת הורים. הורים הם חלק בלתי נפרד מהטיפול בילד והם שותפים מלאים לתהליך, תוך שההורים, לא רק הילד, מפתחים אמון במטפל.במקרים מסויימים ולעיתים קרובות, ניתן ל"טפל" בילד ולחולל את השינוי הרצוי, באמצעות טיפול בהורים (או בהורה) והדרכת הורים (הורה), בלבד, ללא נוכחות הילד כלל. מקרים אלה מתאפשרים כאשר ההורים מאמינים ביכולתם לפעול מול הילד ו/או מול הפרטנר ההורי, כאשר ההורים מתגייסים ורואים עצמם מחויבים לתהליך
 

טיפול דיאדי: אחת הצורות הנפלאות לטיפול בילדים קטנים היא "טיפול דיאדי", טיפול בשניים. טיפול הורה-ילד. טיפול דיאדי יכול להתקיים עם אחד ההורים בלבד, או עם כל אחד מההורים, לסרוגין. כאשר הורה מביא ילד לטיפול דיאדי, מעבר לעובדה שקיום זמן קבוע וייחודי לשניהם הוא יקר ערך, טיפול דיאדי מאפשר להורה ולילד לשנות מהותית את היחסים ביניהם ומאפשר הן להורה והן לילד לעשות שינוי מהותי ביחס של כל אחד עם ואל עצמו

bottom of page