top of page

טיפול בהתמכרויות


:שימוש לרעה והתמכרות
,כשההרגל או השימוש משתלטים עלינו וכאשר מנסים להפסיק ולא מצליחים
.ייתכן וזו התמכרות. טיפול בהתמכרות או גמילה הוא ספציפי לכל אחד ואחד ומותאם באופן אישי
התמכרות, אשר מכונה גם הרגל וגם תלות – פיזית ורגשית, מתבטאת בצורך הולך וגדל לשימוש
.בחומר, פיתוח סבילות וקיימים קשיי גמילה כאשר מנסים להפחית את השימוש
העבודה על הפסקת ההתמכרות/ התרגלות/ תלות בחומרים כרוכה בעיקר בעבודה על פיתוח יכולות
.התמודדות רגשית והפסקת השימוש בחומר
.התמכרויות, היא תופעה בה האדם נדחף לשימוש יומיומי בחומר, או התנהגות,מסויים/ת ומזיק/ה
השימוש מלווה בתחושה חזקה של ' לא יכול בלי'. האדם מאבד שליטה ומוצא את עצמו פועל באופן
.אוטומטי ואימפולסיבי, בניגוד לרצונו ולטובתו.
התמכרות היא צורה של שימוש בחומר או בהתנהגות מזיקים, להפחתת מצוקה נפשית
.כלשהי. לכן, גמילה מהתמכרויות מחייבת הבנה של הפונה שאכן הוא זקוק לסיוע

bottom of page