top of page

טיפול בפסיכודרמה

 פסיכודרמה היא שיטת טיפול, המהווה חלק מהטיפול באומנויות, בה משתמשים במרכיבים מעולם התיאטרון והדרמה, כדי להעמיק את הבנתו הפנימית הנפשית של המטופל את עצמו, וכן את הבנתו של המטופל את חברי הקבוצה. במעגל הפסיכודרמטי מושם דגש רב על יחסי המטופל עם הקבוצה והסביבה ועל אופן ההשפעה אחד על השני

 

bottom of page