top of page

הדרכת הורים

לכל אדם יש כמה זהויות/תפקידים/כובעים, הדרכת הורים זה טיפול תחת הכובע ההורי. מעצם ההגדרה, מוקד הטיפול יהיה הילד, היחסים של הילד ועם הילד

כל הידע הטיפולי שלו עומד לרשות המטפל, כמו בכל מפגש טיפולי, ובא לידי ביטוי בהדרכת ההורים

כל מטפל שעבר את כל מסלולי ההכשרה הממושכים, המפותלים והנדרשים מחזיק בגוף ידע אדיר שמאפשר לו להתמקד בפונקציה ההורית של המטופלים

הדרכת הורים יכולה להיות זוגית, פרטנית או קבוצתית

היא יכולה להיות באוריינטציה התנהגותית, או דינמית
לעיתים היא ממוקדת בעיה, לעיתים היא חלק בלתי נפרד ממשך הטיפול בילד. לעיתים היא ניתנת על ידי המטפל של הילד, לעיתים לא

?מתי כדאי לפנות להדרכת הורים

.הדרכת הורים מיועדת לכל מי שיש לו ילד, בכל גיל

 .כשאחד ההורים מעלה את האפשרות-

.כשהצוות החינוכי של הילד מעלה את האפשרות-

.כשהילד מעלה את האפשרות-

.כשהמבוגרים האחראים על הילד שמים לב לשינוי מהותי בהתנהגותו ו/או במצב רוחו ו/או בדיבורו של הילד-

.כשהילד מגלה סימנים לא תואמים את גילו, או חריגים ביחס לבני גילו-

.כשהילד מעורב בביטויי אלימות מילולית או גופנית, של הילד עצמו או כלפיו, בתוך המשפחה ו/או בכל מקום-

.כשהילד מגלה קושי במיומנויות חברתיות-

.כשהילד לא נשמע למבוגרים המשמעותיים עבורו ו/או מתייחס למבוגרים כאילו אינם משמעותיים עבורו-

bottom of page