חפש
תאם פגישה
03-648-0662 03-648-0662

ניר מלמד

קטגוריות נוספות: גישור

ניר מלמד, עו"ד מגשר. חבר לשכת עורכי הדין בישראל.     

חבר לשכת עורכי הדין בישראל, משנת 1990 עסקתי בעריכת דין בתחום המסחרי. את עיסוקי בגישור החל בשנת 1997  ומאז עוסק בתחום זה בלבד.

שותף במרכז הגישור  "מלמד, ברק -  יישוב סכסוכים" - מרכז לישוב סכסוכים בדרכים חילופיות. את הכשרתי בגישור רכשתי בקורסי גישור רבים ומגוונים .

מדריך ראשי בצוות ההדרכה של ICNM -המרכז הישראלי למו"מ וגישור בע"מ.

מדריך מורשה בתכנית להתנסות מודרכת בגישור מטעם משרד המשפטים. מגשר בגישורי משפחה ובגישורים עסקיים המופנים באופן פרטי ומבתי המשפט השונים. 

חבר צוות ההדרכה של המוסד הארצי לגישור ע"ש דוד רוטלוי, שליד לשכת עורכי הדין.

חבר בצוות הכתיבה וההקמה של קורס הגישור הבסיסי הנלמד בלשכת עורכי הדין.

מחבר ומדריך הקורס בגישור משפחתי במסגרת מרכז  "מלמד, ברק- יישוב סכסוכים" ובמוסד הארצי לגישור ע"ש דוד רוטלוי, שליד לשכת עורכי הדין.

במסגרת תפקידי השונים בתחום הגישור בישראל הייתי ממייסדיה וחבר הנהלתה של - "עמותת מגשרי ישראל " (ע.ר.) וכן בעבר - יו"ר ועדת האתיקה, חבר ועדת ההסמכה ויו"ר ועדת ההשתלמויות של עמותת מגשרי ישראל.

בנוסף לעיסוקי בגישור ובהוראת הגישור אני משמש כיועץ בתהליכי משא ומתן ויועץ ומדריך אישי למשתתפים בהליכי גישור.

משמש כמנהל המקצועי של מכון אברהם מלמד לחקר הפיוס - במכללת שערי משפט.

חבר בצוות ניהול המשברים של Crisis Management Team" - CMT" ומשמש יועץ בצוות החשיבה.

 

 

על הגישור

משבר

יחסי הגומלין השוררים בין יחידים, תאגידים וגופים ממלכתיים, אשר באופן רגיל מניבים שיתוף פעולה, הפריה הדדית וניצול משותף של משאבים לתועלת הצדדים המעורבים, עלולים, לעיתים, להשתבש עקב אי הסכמות ברמות שונות וחילוקי דעות מסוגים שונים. מערכת גומלין כזאת שהשתבשה או עורערה עקב מחלוקת מסוג כלשהו ניתנת לטיפול בעת משבר באמצעים שונים ומגוונים. טיפול נכון במשבר עשוי למנוע נתק מוחלט והרס הדדי של הצדדים.

הטיפול במחלוקת יכול שיעשה על ידי הצדדים עצמם או באמצעות גורם חיצוני ניטראלי.

גורם חיצוני זה יכול שיהיה בעל סמכות הכרעה במחלוקת (בית משפט או בורר) והצדדים מתחייבים לבצע את הכרעתו (פסק דין או פסק בורר) כלשונה ויכול שיהיה זה גורם חיצוני ניטראלי, אשר תפקידו אינו להכריע, אלא, לסייע בגיבוש פיתרון יעיל וישים למחלוקת שבין הצדדים כדוגמת מודל הגישור.

 

הליך הגישור

משזיהו הצדדים כי נתגלעה ביניהם מחלוקת ובחרו הם בדרך של יישוב המחלוקת תוך שיתוף פעולה באמצעות גורם חיצוני ניטראלי, עומדת בפניהם האפשרות להביא הסכסוך בפני מגשר.

גישור הינו הליך בו באמצעות כלים בהם משתמש המגשר, בודק הוא את האינטרסים, הצרכים, אופציות ואלטרנטיבות והנסיבות הקשורים לצדדים ולמחלוקת, מתוך מטרה לפתור את המחלוקת באופן אשר יטיב

עם שני הצדדים גם יחד תוך הצבת דרכים פרגמאטיות וריאליות ובהסכמתם המלאה של הצדדים המעורבים.

שלא כהליך משפטי או בוררות שסופם הכרעה במחלוקת על ידי גורם חיצוני, הליך הגישור מאפשר לצדדים לעצב בעצמם, בסיוע המגשר, את הפיתרון אשר לדעתם ישרת באופן הדדי את האינטרסים והצרכים שלהם.

זאת ועוד, בהליך שסופו הכרעה (ע"י שופט או בורר) נבדקת מערכת הגומלין כפי שהייתה בעבר, וכפועל יוצא מכך יהיה הפיתרון מצומצם לטווח שבין עמדות הצדדים כפי שהוכחו במסגרת ההליך. לעומת זאת, בהליך הגישור נבחנים האינטרסים האמיתיים של הצדדים גם לגבי ההווה והעתיד, תוך ראיה כוללת של מערכת היחסים ביניהם ושימוש בפתרונות יצירתיים אשר יעוצבו במשותף.

 

השירות

מכון גרין לפסיכולוגיה מתקדמת מציע ללקוחותיו שירותי גישור בתחומים מגוונים.

גישור הינו כלי אופטימאלי לניהול משבר בעל עוצמות רגשיות גבוהות, אשר מערכת היחסים הנמשכת בין בעלי העניין הינה אינהרנטית לסכסוך.

אי לכך, זוגות במשבר נישואין, זוגות לקראת ביסוס יחסי זוגיות המבקשים למנוע מחלוקות עתידיות, חברות משפחתיות שנקלעו למשבר, הינם כאלה אשר ניהול המשבר באופן נכון ומקצועי יכול להועיל להם מאוד.